Utbilda dig inom legitimationsyrken utomlands

Utbilda dig inom legitimationsyrken utomlands

Funderar du på att ta en hel utbildning utomlands till ett legitimationsyrke som läkare, veterinär, psykolog eller jurist? Här tittar vi på vad det innebär om du vill jobba i Sverige.

Vi får oerhört många frågor om huruvida man kan tillgodoräkna sina utlandsstudier i Sverige och om man kan jobba i Sverige med en utländsk utbildning. Har du tagit en examen inom ämnen som business, design eller naturvetenskap utomlands brukar det inte vara några problem att jobba i Sverige, det kan till och med vara en fördel när du söker jobb. Om du däremot vill ta en hel yrkesutbildning utomlands inom ett yrke som kräver legitimation i Sverige så kan det vara värt att läsa på lite först. I den här artikeln fördjupar vi oss i detta ämne och tittar närmare på:

Är det en bra idé att läsa till ett legitmationsyrke utomlands?

Vilka yrken kräver legitimation för att jobba i Sverige?

Hur får jag en svensk legitimation om jag har studerat utomlands?

Kan jag jobba i Sverige utan en legitimation?

Vad är motsvarigheten till mitt svenska program utomlands? Kan jag byta mellan länderna?

Var rekommenderar ni att läser till dessa yrken utomlands? Kan jag läsa gratis?

Långa och dyra utbildningar i USA

Kan jag jobba utomlands med en utbildning från Sverige eller annat land?

Kan ni hjälpa mig med skolval och ansökan?

 

Är det en bra idé att läsa till ett licensyrke utomlands?

Vi rekommenderar alltid att man funderar på vad man vill uppnå innan man studerar utomlands. Varför vill du läsa till ett licensyrke utomlands? Det finns ett antal olika anledningar:

 1. Du kommer inte in på utbildningen i Sverige. Om du t.ex. drömmer om att bli läkare men inte kommer in på läkarutbildningen här hemma så kan utlandsstudier vara ett sätt att nå dina drömmars mål. Det är ett bra skäl att ta den här typen av utbildningar utomlands. Det är dock svårt att transferera till Sverige mitt i en legitimationsutbildning så förbered dig på att läsa hela din utbildning i ditt studieland och bli behörig att utöva yrket där innan du kommer hem och söker legitimation i Sverige.
 2. Du vill jobba i studielandet. Om du vill jobba inom ett licensyrke utomlands så är det smart att utbilda sig i det landet där du vill bosätta dig och arbeta. Då är det lättare att få legitimation, jobb och uppehållstillstånd där. Utanför EU finns det dock inga garantier att svenska medborgare får arbetsvisum och uppehållstillstånd för en längre tid. Chansen ökar dock om du är utbildad inom ett efterfrågat licensyrke som t.ex. läkare.
 3. Du vill prova på ämnet och få utlandsstudieerfarenhet men planerar inte att söka legitimation. Exempel: du kanske vill komplettera din befintliga utbildning med att läsa ett par terminer psykologi utomlands men du planerar inte att jobba som psykolog. I sådana fall är det inga problem att studera utomlands.
 4. Du vill jobba i Sverige och kan komma in här men vill ändå utbilda dig inom ett legitimationsyrke utomlands. Tillhör du den här kategorin så skulle jag rekommendera att du tänker till lite. Det går att ta den vägen men det kommer att kosta mer och sannolikt ta längre tid (p.g.a. kompletteringar) än att gå motsvarande utbildning i Sverige.

Vilken grupp tillhör du? Tillhör du grupp 1-3 har vi inga invändningar men vi rekommenderar att du fortsätter läsa den här artikeln om du funderar på att söka legitimation i Sverige i framtiden.

Tillhör du grupp nummer 4 och främst vill studera utomlands för upplevelsens skull så skulle vi rekommendera att du inte tar hela din utbildning utomlands. Möjligheterna till utlandsstudier inom svenska legitimationsutbildningar är begränsade, men vissa skolor ger möjlighet till utbyten även inom dessa program.

Annars kan du t.ex. ta 1-2 study abroad-terminer med fristående kurser eller en språkkurs utomlands före eller efter din utbildning eller en under sommarloven. Språkkurser ger rätt till CSN från 3 veckor inom EU, så du kan t.ex. läsa franska i Paris på sommaren. Fördelen med språkkurser är också att de tillhör en annan CSN-kvot än högre utbildningar så de påverkar inte hur mycket studiemedel (240 veckor) du kan få på högskolenivå, det kan vara värt att tänka på om du går en lång utbildning, t.ex. studerar till läkare.

 

Vilka yrken kräver legitimation för att jobba i Sverige?

Många yrken inom hälso- och sjukvården kräver legitimation hos Socialstyrelsen. Det gäller följande yrken:

Några andra reglerade yrken är:

Många tror också att yrken som arkitekt är legitimationsyrke, men det stämmer inte. Det är fritt fram att kalla sig arkitekt och jobba i Sverige med en utländsk arkitektutbildning. Däremot finns det titlar och certifieringar som kan ge dig en högre status på arbetsmarknaden, läs mer om inga legitimationskrav för att jobba som arkitekt.

 

Hur får jag en svensk legitimation om jag har studerat utomlands?

Yrkeslegitimationen måste man ansöka om vare sig man är utbildad i Sverige eller utomlands. Ansökningskraven varierar dock beroende på var man har utbildat sig. Har du klarat en svensk legitimationsgrundande utbildning så är ansökan oftast mest en formalitet. Om du har utbildat dig utomlands är dock ansökan mer omfattande och det är inte ovanligt att det krävs test, praktik eller kompletterande utbildning i Sverige. Grundkravet är att du har skaffat dig en yrkeslegitimation i ditt studieland. Ytterligare krav och information hittar du hos legitimerande myndighet, t.ex. Socialstyrelsen.

Har du studerat inom EU och blivit legitimerad i ett annat EU-land så krävs det ofta inte så långa eller svåra kompletteringar. Då brukar det vara ganska lätt att få legitimation i Sverige inom vård och hälsosektorn. Myndigheterna granskar dock varje utbildning individuellt. Sjuksköterskor, apotekare, fysioterapeuter och mäklare kan också ansöka om det Europeiska yrkeskortet som kan ge dig rätt att arbeta inom ditt yrke inom hela EU.

Har du utbildat dig utanför EU så är ansökan ofta mer omfattande och det är vanligare med test och kompletteringskrav. De exakta kraven beror på var du har utbildat dig och vilket yrke du ansöker legitimation för. Du hittar detaljerad information på länkarna till Socialstyrelsen, Skolverket och Jordbruksverket ovan.

Om du har en utländsk legitimation men inte blir godkänd för legitimation i Sverige så finns det kompletteringsutbildningar på 1-2 år som du kan läsa på svenska universitet. Detta är ganska vanligt för de som utbildat sig till t.ex. läkare eller psykolog utanför EU.

Jurister behöver inte ansöka om legitimation men vill du ha rätt att jobba inom statliga juristyrken i Sverige så måste du ta en tvåårig kompletteringsutbildning, som du bl.a. kan läsa hos Stockholms Universitet, för att få en svensk examen.

Licensregler och ackrediteringar kan ändras utanför vår kontroll. Vi är inte experter på licenskraven för olika yrken så kontakta de myndigheter som utfärdar legitimationerna för detaljfrågor kring detta. Vi ger information utifrån vår kunskap när detta skrivs men vi kan inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i text eller skolrekommendationer.

 

Kan jag jobba i Sverige utan legitimation?

Nästa fråga är om du behöver en legitimation för att jobba i Sverige? Svaret varierar mellan olika yrken och vad du vill jobba med. Några exempel:

 • Du kan jobba som företagsjurist utan en svensk juristexamen men inte inom statliga juristyrken.
 • Du kan jobba som lärarvikarie utan en svensk lärarlegitimation men då kan du i normala fall inte bli tillsvidareanställd.
 • Har du en utländsk sjuksköterskeexamen kan du jobba som undersköterska, men vill du jobba som sjuksköterska så måste du skaffa legitimationen, eller det Europeiska yrkeskortet om du är utbildad inom EU.
 • Du kan jobba med psykologi men du får inte kalla dig psykolog. Du kan till exempel kalla dig samtalsterapeut, samtalscoach eller psykologisk rådgivare.
 • Du kan också jobba som massör med en utländsk naprapatexamen men du får inte kalla dig Naprapat.

Legitimationen krävs för att få använda sig av reglerade yrkestitlar och den är ofta ett krav för att få anställning framförallt om du vill jobba statligt. Vissa yrken får du dock inte utöva alls, du får t.ex. inte utföra läkares arbetsuppgifter utan en läkarlegitimation.

 

Vad är motsvarigheten till mitt svenska program utomlands? Kan jag byta mellan länderna?

Utbildningssystemen skiljer sig åt en hel del mellan olika länder, inte minst om du läser utanför EU. Det finns vanligtvis ingen exakt motsvarighet till de svenska utbildningarna utomlands. Licensgrundande yrkesutbildningar i Sverige är ofta ihopbakade i ett paket på tre till fem år. Utomlands börjar man vanligtvis med att ta en kandidatexamen på tre till fyra år och bygger sedan på med en separat Master i 1-2 år till vid behov, ofta på en annan skola. I USA är utbildningarna ännu längre till många legitimerade yrken, vilket du kan läsa mer om nedan.

När det gäller studier i vanliga ämnen så brukar det gå att byta/transferera mellan olika universitet, dvs att du t.ex. läser två år på en skola och sedan söker in direkt till år tre på en annan skola i ett annat land. Det finns dock ingen garanti för att du blir antagen eller att du kan tillgodoräkna dig alla poäng som du har tagit utomlands. Utbildningar skiljer sig som sagt åt i olika länder så det är inte ovanligt att ämnen läses i olika ordning med olika fokus på olika skolor.

Inom legitimationsyrken är det svårt att transferera hem till Sverige då utbildningarna skiljer sig så mycket åt. Vi har haft en dialog med studievägledare på universiteten gällande detta och de meddelar att om du t.ex. har studerat psykologi utomlands men inte blivit legitimerad så måste du söka in till år ett om du vill läsa psykologprogrammet i Sverige på precis samma premisser som andra sökande (så du får ingen förtur eller lägre betygskrav bara för att du studerat ämnet tidigare). Detsamma gäller sannolikt även t.ex. läkarprogrammet, så utlandsstudier är ingen genväg till att komma in på en legitimationsutbildning i Sverige där dina betyg inte räcker till då får du som sagt läsa hela utbildningen utomlands.

När du väl är antagen på det svenska programmet så kan du ansöka om tillgodoräkning av relevanta kurser som du har läst utomlands. Ditt svenska universitet kommer då att bedömma vad du kan tillgodoräkna av dina utlandsstudier. Det är rätt vanligt att studenter i denna situation får delar av kurser och ibland vissa hela kurser tillgodoräknade. Om ett beviljat tillgodoräknande leder till en lucka i studieplanen och förkunskap för kurs i senare termin uppfylls så kan studenten ansöka om att läsa kurs i senare termin i mån av plats. Du kommer dock inte att kunna tillgodoräkna hela den utländska utbildningen så räkna inte med att slippa flera år. Totalt sett blir din utbildning snarare längre än om du läst allt i ett land.

 

Vart rekommenderar ni att man läser till dessa yrken utomlands? Kan jag studera gratis?

Vi svenskar är bortskämda med gratis utbildning. Så fungerar det tyvärr inte i resten av världen. Studerar du en hel utbildning utanför Norden så tillkommer nästan alltid en kursavgift, framförallt om du vill studera på engelska.

Utbildningar som är populära hemma i Sverige har ofta höga antagningskrav även utomlands så det är tufft att komma in på t.ex. läkarutbildningar i de flesta länder i västvärlden. I Östeuropa brukar det vara lite lättare att komma in så många svenska studenter läser till läkare där. Då dessa länder tillhör EU är det relativt lätt att få legitimation med en komplett utbildning. Levnadsomkostnaderna är också relativt låga i dessa länder vilket gör det lite lättare att klara ekonomin då CSNs kursavgiftslån inte räcker till en hel läkarutbildning utomlands.

Vill du jobba i Sverige så rekommenderar vi att du studerar inom EU, inte minst inom sjukvård och hälsa. Utbildningarna inom EU kostar ofta lite mindre än utanför EU, och det är lättare att få legitimation i Sverige om du tagit din legitimation inom EU. Utanför EU och den engelsktalande världen ges den här typen av utbildningar främst på det inhemska språket så för att t.ex. utbilda dig till läkare i Asien får du ofta börja med att bli flytande i språket då det brukar krävas både för undervisning och praktik. Många länder har dock hårda begränsningar på utbildningsplatserna för internationella studenter inom utbildningar som läkare då man vill försäkra sig om att de läkare man utbildar stannar kvar och jobbar i landet och inte åker hem så fort utbildningen är klar.

 

Långa och dyra utbildningar i USA

Många studenter drömmer om att studera till yrken som jurist, läkare eller veterinär i USA. Det är välavlönade jobb där borta så om du vill jobba i USA och har de pengar som krävs för dessa dyra utbildningar så är det möjligt. Jag skulle dock inte rekommendera en hel utbildning inom dessa ämnen i USA om du inte planerar att bosätta dig där. I USA behöver du nämligen först ta en fyraårig kandidatexamen (Bachelor's Degree) i ett annat närliggande ämne innan du ens kan börja på Law school, Med School eller Vet School som bara ges på Postgraduatenivå. Dessa utbildningar är sedan minst 3-4 år långa och kostar ofta väldigt mycket. Så CSN kommer inte att räcka långt.

Om du trots allt vill läsa dessa ämnen i USA så skulle jag tipsa om två olika alternativ:

 1. Läs en kandidat eller ännu hellre en magisterexamen i Sverige och sök sedan till någon av dessa skolor i USA så att du slipper betala för de första fyra åren där.
 2. Eller åk mer för upplevelsen och ta en Study Abroad termin eller läs dessa ämnen på lägre nivå på t.ex. ett Community College där du kan klara dig på CSN. Där kan du t.ex. ta en tvåårig Associate Degree inom ämnen som Pre-Med, Veterinary Science eller Paralegal Studies. Här kan du också läsa många andra ämnen som t.ex. Nursing.
 

Kan jag jobba utomlands med en utbildning från Sverige eller annat land?

Reglerna varierar mellan olika länder, yrken och utbildningar. Sjukvårdsrelaterade utbildningar kräver en legitimation i nästan alla länder. Vill du jobba inom EU så är det lättast att få legitimation om du har utbildat dig inom EU. Som vi nämnde ovan kan sjuksköterskor, apotekare, fysioterapeuter och mäklare ansöka om det Europeiska yrkeskortet som kan ge dig rätt att arbeta inom ditt yrke inom hela EU. För övriga yrken kan det fortfarande krävas kompletteringar men de är mindre än om du utbildat dig inom EU. Vill du jobba utanför EU så krävs kompletteringar om du vill jobba i ett annat land än det du utbildat dig i.

Yrken kopplade till lagar och skatteregler som t.ex. jurist, polis eller revisor kan också kräva omfattande kompletteringar för att utbilda dig i landets författningar även inom EU. Observera att vi inte är experter på kraven för olika yrken i olika länder och kan inte besvara detaljfrågor om detta. Vill du jobba inom yrken som inte är knutna till vård eller juridik, t.ex. inom business eller design så brukar det dock inte finnas några hinder.

Vi kan inte hjälpa dig med behörighetsregler för att jobba inom reglerade yrken i andra länder. För mer information om detta hänvisar vi till landets myndigheter.

 

Kan ni hjälpa mig med skolval och ansökan?

Vi och våra samarbetspartners kan hjälpa dig med skolval och ansökan till många skolor runt om i världen. Vi hjälper dig efter bästa förmåga till skolor som vi eller våra samarbetspartners har kontakt med. Vi kan bl.a. hjälpa dig med läkarutbildningar i Tyskland, Lettland, och Spanien, samt utbildningar inom många andra ämnen runt om i världen.

Fyll i vår intresseanmälan för att få hjälp. Ju mer information du ger oss desto bättre kan vi hjälpa dig!

Mer information

Följ @utlandsstudier.se på Tiktok, Facebook, Instagram och Youtube för att se våra senaste artiklar och skolnyheter.

Ladda ned utlandsstudiehandboken

Ladda ned utlandsstudiehandboken

Ladda ned en gratis utlandsstudiehandbok! 40 sidor späckade med råd och tips som hjälper dig att planera dina utlandsstudier steg för steg. Klicka här.

Relaterade artiklar