Världens populäraste länder för svenska utlandsstudenter

Vilka länder är populärast bland svenska utlandsstudenter. Vilka är på uppgång och vilka är på väg ned? Vi har gått igenom CSN-statistik för de senaste åtta åren och ger dig svaren här.

Nästan alla svenska studenter som läser en längre utbildning utomlands ansöker om bidrag och lån från CSN. Vi har gått igenom CSN-statistiken för de 8 senaste åren för att se vilka länder och skolor som är populärast. Vi har delat antalet CSN-studenter per land och år med det totala antalet svenska utlandsstudenter med CSN det året för att på så sätt komma fram till vilken andel av den svenska utlandsstudiemarknaden varje land har haft. För att kunna utläsa trender så jämför vi siffrorna från 2016 och 2023 med ett årligt genomsnitt för hela tidsperioden från och med 2016 till och med 2023.

Andel svenska utlandsstudenter 2016-2023

Land

2016

Genomsnitt 2016-2023

2023

Storbritannien

18,1%

16,7%

10,8%

USA

18,9%

15,9%

13,9%

Spanien

4,6%

5,6%

6,8%

Danmark

5,5%

5,4%

5,1%

Polen

5,2%

4,9%

3,8%

Nederländerna

3,0%

4,4%

5,9%

Australien

5,1%

4,3%

3,2%

Frankrike

3,6%

4,3%

5,5%

Tyskland

3,7%

3,6%

3,6%

Norge

3,5%

3,3%

3,3%

Italien

2,2%

3,0%

4,8%

Japan

3,0%

2,5%

2,7%

Lettland

1,3%

2,2%

3,8%

Schweiz

1,6%

2,2%

2,6%

Kanada

2,0%

2,0%

1,8%

Sydkorea

1,3%

1,6%

1,8%

Irland

0,8%

1,3%

2,8%

Litauen

0,6%

1,3%

2,1%

Singapore

1,4%

1,2%

1,1%

De engelsktalande länderna på nedgång

Storbritannien var det populäraste studielandet för svenska studenter mellan 2016 och 2023. I snitt har de haft 16,7% av de svenska utlandsstudenterna. Det är dock också det land som har gått ned mest på senare år där de gått från 18% av studenterna 2016 till bara drygt 10% 2023. Anledningen till detta är Brexit som har lett till betydligt högre kostnader för svenska studenter så man kan inte längre klara sig på CSN när man studerar i Storbritannien. Därutöver måste man söka studentvisum och försäkringskostnaderna har blivit dyrare.

Storbritannien kommer att fortsätta tappa marknadsandelar då nuvarande siffror fortfarande är dopade av studenter som startade under övergångsperioden och studerar där till lägre kostnader. När de har avslutat sina utbildningar om något år kommer vi att få en klarare bild av hur intresset för Storbritannien kommer att se ut framöver.

USA har i många år varit det populäraste studielandet i världen för svenska studenter. De var det 2016 och 2023. Sett till snittet för hela studieperioden ligger de strax bakom Storbritannien, där 15,9% av studenterna har gjort sina utlandsstudier i USA. Även här har vi dock sett en dalande kurva från 2016 års 18,9% av de svenska studenterna till 13,9%, och då har USA ändå återhämtat sig bra efter Covid, men politisk oro, en hög dollarkurs, mycket skjutningar m.m. har gjort att intresset för studier i USA inte är lika stort som det en gång var.

Australien är ett annat land i negativ trend. De var länge ett av de populäraste studieländerna efter Storbritannien och USA, men de har haft svårt att locka större mängder studenter efter den långa Covidnedstängningen. Detsamma gäller Nya Zeeland som nu kommer först på 35e plats sett till andelen svenska studenter. Fler svenskar studerar på i Slovakien och på Island än på Nya Zeeland.

Irland är det enda engelsktalande landet som befinner sig i en positiv trend. De har gått från en marknadsandel på 0,8% 2016 till 2,8% 2023. Anledningen till detta är att Irland är det enda engelsktalande landet efter Brexit där man kan klara sig på CSN på universitetsutbildningar.

EU-länderna blir allt populärare

Medan de engelsktalande länderna går ned så ökar antalet studenter som studerar inom EU. Spanien, Nederländerna, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen och Irland har alla positiva trender där andelen svenska studenter har ökat rejält under tidsperioden 2016-2023. Den främsta anledningen till detta tror jag är att kursavgifterna är lägre inom EU och fler skolor erbjuder utbildningar på engelska än vad man gjorde förr.

Grannländer som Danmark, Norge och Tyskland har en relativt plan trend med ett stabilt antal svenska studenter varje år. Det enda EU-landet som sett en större nedgång under denna tidsperiod är Polen. Anledningen till detta är att de flesta svenskar som studerar i Polen går på läkarprogrammet. De hamnade i kläm när Sverige avskaffade AT-tjänstgöringen samtidigt som det fortfarande är ett krav för att få läkarlegitimation i Polen. Det innebär att det enda sättet för dessa studenter att få sin legitimation är att göra sin AT på polska i Polen.

Många svenska läkarstudenter söker sig nu istället till andra Östeuropeiska länder där man inte har AT-kravet. Det kan förklara ökningen för länder som Lettland och Litauen. Världens populäraste universitet för svenska studenter läsåret 2022-2023 var lettiska Riga Stradins med hela 834 svenska studenter som till läkare eller tandläkare. Näst populärast var Lithuanian University of Health Sciences med 401 studenter.

Japan populärast i Asien tätt följt av Korea

I början på 2000-talet slog Japan igenom som en ny popular destination för svenska studenter. De har en positiv trend efter Covid och de har varit det populäraste studielandet i Asien under denna tidsperiod. Japan har dock tappat marknadsandelar till Sydkorea som är det asiatiska land som har ökat mest under denna tid. Singapore är det tredje mest populära studielandet medan Kina har haft svårt att attrahera några större mängder svenska studenter.

Mer information

På Utlandsstudier.se hittar du gratis information om utlandsstudier: artiklar, en faq-sektion, videos, en skoldatabas m.m. Fyll i en intresseanmälan om du vill ha hjälp att hitta passande skolor utomlands.

Följ @utlandsstudier.se på Tiktok, Facebook, Instagram och Youtube för att se våra senaste artiklar och skolnyheter.

Ladda ned utlandsstudiehandboken

Ladda ned en gratis utlandsstudiehandbok! 40 sidor späckade med råd och tips som hjälper dig att planera dina utlandsstudier steg för steg. Klicka här.

Relaterade artiklar