Utbildningar som ger jobb

Utbildningar som ger jobb

Att välja rätt utbildning kan vara avgörande för att säkra en lovande karriär. I denna artikel går vi igenom tio yrken och utbildningar som har goda jobbmöjligheter i framtiden.

Nyligen skrev vi en artikel om Vad ska jag göra med mitt liv? där vi ger tips på hur du kan hitta din passion och välja ett yrke och en utbildning som passar dig. Den artikeln är en bra startpunkt om du inte vet vad du vill göra med ditt liv.

När man väljer utbildning och yrke är det dock också viktigt att titta på hur arbetsmarknaden bedöms se ut i framtiden. I den här artikeln har vi tagit hjälp av både AI och olika traditionella källor såsom Arbetsförmedlingen för att ta fram en lista på tio olika yrken som bedöms ha bra framtidsutsikter både i Sverige och internationellt. Så det kan vara en bra idé att titta igenom denna lista och se om det finns något yrke där som lockar dig? Du kan studera i Sverige eller utomlands. Tänk dock på att välja en utbildning och ett yrke där du har talang och passion, annars blir ditt yrkesliv sällan lyckat.

Innehåll:

Datavetenskap och programmering

Hållbar energiteknik

Sjuksköterska

Lärare

IT-säkerhetsspecialist

Biomedicinsk analytiker

Psykolog och psykiatriker

Dataanalytiker

Fysioterapeut

Genetiker

Slutord

 

Datavetenskap och programmering

Med den snabba digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik ökar efterfrågan på personer med kompetens inom datavetenskap och programmering. Det är för närvarande en brist på programmerare i Europa. Utbildningar inom detta område kan variera från kandidat- till masternivå och inkluderar ämnen som programmeringsspråk, algoritmer och datastrukturer. Arbetsmarknaden för programmerare och systemutvecklare är stark, både i Sverige och globalt.

AI kan komma att förändra programmerares vardag och ta över en del av deras jobb, men vi bedömer att det kommer att finnas ett stort behov av personer som kan skriva kod, förstå kod, implementera kod (som är skriven av AI eller människor) samt ge detaljerade instruktioner för att generera fungerande kod. Systemutveckling och IT-kunskaper blir allt viktigare när hela vårt samhälle är uppkopplat och beroende av datorteknik.

För att arbeta inom detta område rekommenderas en kandidatexamen i datavetenskap, datateknik eller mjukvaruteknik. Vissa programmerare kan dock ta sig in på arbetsmarknaden med en yrkeshögskoleexamen inom programmering eller genom att vara självlärd. I Sverige erbjuder KTH, Chalmers och Lunds universitet starka program inom datavetenskap. Internationellt är MIT, Stanford och Carnegie Mellon några av de högst rankade skolorna för datavetenskapsprogram. Du måste dock inte utbilda dig på en högrankad skola för att få jobb inom dessa områden.

Förkunskapskraven variera, men ofta krävs Matematik 2. Lönen för programmerare varierar beroende på erfarenhet och arbetsplats. Genomsnittslönen brukar ligga mellan 45 000 -50 000 kr. Ingångslönen kan dock vara lägre (från ca 35 000 kr) medan avancerade programmerare kan tjäna betygligt mer.

Här hittar du skolor för utlandsstudier inom Datavetenskap/Computer Science och Programmering/Software Engineering.

 

Hållbar energiteknik

Klimatförändringar och behovet av förnybar energi gör att yrken inom hållbar energiteknik blir allt viktigare. Utbildningar inom detta område kan omfatta energisystem, förnybara energikällor och energieffektivisering. Efter examen kan man t.ex. arbeta som energiingenjör eller energikonsult.

För att arbeta inom hållbar energiteknik rekommenderas en kandidat- eller masterexamen inom energiteknik, hållbar energi eller miljöteknik. I Sverige erbjuder KTH, Chalmers och Linköpings universitet program inom dessa områden. Internationellt är TU Delft, ETH Zürich och University of California, Berkeley kända för sina program inom hållbar energiteknik, men du kan få bra jobb även om du går på andra skolor. Förkunskapskrav inkluderar grundläggande kunskaper inom matematik, fysik och kemi. Lönen för energiingenjörer varierar, men ingångslöner i Sverige ligger vanligtvis runt 30 000-40 000 kr per månad.

Här hittar du skolor utomlands som erbjuder utbildningar inom energiteknik och hållbarhet.

 

Sjuksköterska

Sjuksköterskor ett av de mest efterfrågade yrkena i Sverige. Utbildningen till sjuksköterska är en treårig kandidatutbildning, och efter examen finns det goda möjligheter att arbeta både nationellt och internationellt. Om du vill jobba i Sverige så är det lättast att få sjuksköterskelegitimation med en utbildning inom EU. Det europeiska yrkeskortet kan ge sjuksköterskor möjlighet att arbeta i hela Europa. Läs mer i vår artikel om att utbilda sig inom legitimationsyrken utomlands.

För att bli sjuksköterska krävs en kandidatexamen i omvårdnad. I Sverige finns sjuksköterskeprogram vid de flesta större universitet och högskolor, som Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Internationellt är University of Pennsylvania, Johns Hopkins University och King's College London kända för sina sjuksköterskeprogram. Förkunskapskrav inkluderar grundläggande kunskaper inom naturvetenskap, samt godkända betyg i svenska och engelska. Ingångslöner för sjuksköterskor i Sverige ligger vanligtvis runt 25 000-30 000 kr per månad, men lönen kan öka med erfarenhet och specialistkompetens. Genomsnittslönen är 39 500 kr enligt arbetsförmedlingen.

Här hittar du sjuksköterskeutbildningar utomlands.

 

Lärare

Lärarbristen är ett växande problem i Sverige, vilket innebär goda jobbmöjligheter för de som utbildar sig till lärare. Lärarutbildningar finns på olika nivåer, från förskola till gymnasium. Efter examen kan man arbeta som lärare i Sverige eller internationellt på internationella skolor.

För att bli lärare krävs en lärarutbildning som leder till en kandidat- eller masterexamen, beroende på vilken nivå och vilket ämne man vill undervisa i. I Sverige erbjuds lärarutbildningar vid universitet och högskolor som Stockholms universitet, Umeå universitet och Malmö universitet. Internationellt är University of Cambridge, University of Helsinki och Harvard University kända för sina lärarutbildningar men de ges på de flesta universitet utomlands och i Sverige. För att jobba som lärare måste du få legitimation från Skolverket.

Förkunskapskrav inkluderar vanligtvis godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt ämneskunskaper beroende på vilket ämne man vill undervisa i. Ingångslöner för lärare i Sverige ligger vanligtvis runt 25 000-30 000 kr per månad men lönerna varierar mellan olika skolor och undervisningsnivåer, samt beroende på efterfrågan av de ämnen du är utbildad inom.. Enligt Arbetsförmedlingen förväntas lärarbristen fortsätta både i Sverige och internationellt, vilket innebär goda jobbmöjligheter.

Här är universitet och college som ger lärarutbildningar utomlands.

 

IT-säkerhetsspecialist

Cyberbrott och digitala säkerhetshot ökar ständigt, vilket leder till en ökad efterfrågan på IT-säkerhetsspecialister. Utbildningar inom detta område kan variera från kandidat- till masternivå och inkluderar ämnen som cyber security, nätverkssäkerhet, kryptering och riskhantering. Jobbmöjligheter finns både inom privat och offentlig sektor, i Sverige och internationellt.

En kandidat- eller masterexamen i IT-säkerhet, datavetenskap eller datateknik är vanligt för att arbeta som IT-säkerhetsspecialist. I Sverige erbjuds utbildningar inom IT-säkerhet vid bland annat KTH, Lunds universitet och Högskolan i Borås. Internationellt är Stanford University, Carnegie Mellon University och Georgia Institute of Technology kända för sina program inom IT-säkerhet. Förkunskapskrav inkluderar grundläggande kunskaper inom programmering, nätverk och datavetenskap. Ingångslöner i Sverige ligger vanligtvis runt 30 000-45 000 kr per månad. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förväntas efterfrågan på IT-säkerhetsspecialister fortsätta att öka både i Sverige och internationellt.

Läs mer om att studera IT-säkerhet utomlands.

 

Biomedicinsk analytiker

Med en åldrande befolkning och tekniska framsteg inom medicin och forskning kommer biomedicinska analytiker att vara mycket efterfrågade. Utbildningen till biomedicinsk analytiker är en treårig kandidatutbildning i Sverige. Efter examen kan man arbeta på laboratorier, inom sjukvården och forskning, både i Sverige och utomlands. Karolinska Institutet beskriver yrket som ”ett detektivarbete där du genom olika laboratorieanalyser eller fysiologiska undersökningar tar fram fakta för att lösa olika medicinska frågeställningar.”

För att bli biomedicinsk analytiker krävs en Biomedicinsk analytikerexamen. I Sverige finns utbildningar vid bland annat Karolinska Institutet, Linköpings universitet och Umeå universitet. Internationellt är Johns Hopkins University, University of Toronto och University College London kända för sina program inom biomedicinsk analys men detta är praktiska utbildningar som du kan läsa på många college och universitet runt om i världen.

Förkunskapskrav inkluderar grundläggande kunskaper inom naturvetenskap, samt godkända betyg i svenska och engelska. Ingångslöner för biomedicinska analytiker i Sverige ligger vanligtvis runt 25 000-30 000 kr per månad, med en genomsnittslön på35 800 kr enligt arbetsförmedlingen. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) förväntas behovet av biomedicinska analytiker att öka i framtiden både i Sverige och internationellt, särskilt inom forskning och diagnostik.

Utbilda dig inom Biomedicin utomlands.

 

Psykolog och psykiatriker

På grund av en ökad medvetenhet om vikten av mental hälsa och behovet av att behandla psykiska problem växer efterfrågan på psykologer och psykiatriker både i Sverige och internationellt. För att jobba som psykolog så behöver du ta en femårig utbildning som mynnar ut i en Master of Science in Psychology. För att bli psykiatriker krävs en läkarutbildning på 5,5 år följt av en specialistutbildning/tjänstgöring på minst fem år inom psykiatri. Båda dessa yrken kräver legitimation för att jobba i Sverige, den är lättast att få med en utbildning inom EU.

Skillnaden mellan de båda yrkesformerna är att psykiatrikern är i grund och botten en läkare som är specialist på psykiska sjukdomar medan psykologen är mer specialiserad på människan. Det finns en hel del överlappning mellan yrkena men psykiatriker har mer fokus på psykiska sjukdomar medan psykologer ofta ger samtalsterapi till patienters som behöver hjälp i sitt liv, sin relation eller med sitt förflutna utan att för den skull vara psykiskt sjuka.

I Sverige erbjuds psykologutbildningar på de flesta universiteten medan läkarutbildningar som kan leda till ett yrke som psykiatrieker ges vid bland annat Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Internationellt är Harvard University, University of Oxford och Stanford University topprankade för sina utbildningar inom dessa områden.

Förkunskapskrav inkluderar grundläggande kunskaper inom naturvetenskap, samt godkända betyg i svenska och engelska. Ingångslöner för psykologer i Sverige ligger strax under 40 000 kr och för psykiatriker som hr en längre utbildning ligger lönen vanligtvis runt 50 000-60 000 kr per månad. Enligt WHO och Arbetsförmedlingen förväntas efterfrågan på psykiatriker fortsätta att öka i framtiden.

Här hittar du psykologiutbildningar utomlands.

 

Dataanalytiker

Med en ökande mängd data som genereras och samlas in varje dag blir dataanalytiker allt viktigare för att omvandla denna information till insikter och beslutsunderlag för företag. Detta skapar en växande efterfrågan på dataanalytiker.

En kandidat- eller masterexamen i statistik, datavetenskap eller matematik är vanligt för att arbeta som dataanalytiker. Det finns också allt fler skräddarsydda utbildningar inom dataanalys. I Sverige erbjuds utbildningar inom dessa områden vid bland annat Stockholms universitet, Linköpings universitet och Chalmers, samt på olika yrkeshögskolor.

Internationellt är Stanford University, University of Oxford och Massachusetts Institute of Technology några av de högst rankade skolorna inom dataanalys, men det finns många bra program på skolor med rimligare priser och antagningskrav. Vissa utbildningar fokuserar mer på dataanalys för business medan andra har en mer teknisk inriktning.

Förkunskapskrav inkluderar grundläggande kunskaper inom matematik. Kunskaper samt passion för statistik och programmering är också en fördel. Ingångslöner för dataanalytiker i Sverige ligger vanligtvis runt 30 000-40 000 kr per månad men lönerna varierar en hel del beroende på arbetsplats och utbildning. Efterfrågan på dataanalytiker fortsätta att öka i framtiden.

Här är skolor där du kan studera Data Analytics utomlands.

 

Fysioterapeut

Med en åldrande befolkning och ökad medvetenhet om vikten av rehabilitering och förebyggande vård växer behovet av fysioterapeuter i Sverige. För att bli fysioterapeut krävs en kandidatexamen i fysioterapi. Liksom sjuksköterska är fysioterapeut ett legitimationsyrke vilket gör det lättare att arbeta i Sverige om du utbildar dig inom EU.

I Sverige erbjuds fysioterapeutprogram vid bland annat Lunds universitet, Umeå universitet och Karolinska Institutet. Internationellt är University of Southern California, McMaster University och King's College London kända för sina fysioterapeututbildningar. Förkunskapskrav inkluderar grundläggande kunskaper inom naturvetenskap, samt godkända betyg i svenska och engelska.

Ingångslöner för fysioterapeuter i Sverige ligger vanligtvis runt 25 000-30 000 kr per månad, med en snittlön på 34 500 kr. Enligt Arbetsförmedlingen förväntas efterfrågan på fysioterapeuter fortsätta att öka i framtiden på grund av det ökade behovet av rehabilitering och förebyggande vård.

Utbilda dig inom fysioterapi och sportmedicin utomlands.

 

Genetiker

Genetikens snabba utveckling och dess inverkan på medicinsk forskning och behandling gör att genetiker blir allt viktigare för att förstå och bekämpa genetiskt betingade sjukdomar. För att arbeta som genetiker rekommenderas en kandidat- eller masterexamen i genetik, biologi eller bioteknik.

I Sverige erbjuds utbildningar inom dessa områden vid bland annat Stockholms universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet. Internationellt är University of Cambridge, Harvard University och University of California, San Francisco kända för sina program inom genetik men du kan läsa biologi eller bioteknikutbildningar på många universitet utomlands för att sedan specialisera dig på genetik.

Förkunskapskrav inkluderar vanligtvis grundläggande kunskaper inom biologi, kemi och matematik. Ingångslöner för genetiker i Sverige ligger vanligtvis runt 30 000-40 000 kr per månad. Efterfrågan på genetiker fortsätta att öka i framtiden, särskilt inom medicinsk forskning och genetisk rådgivning.

Här hittar du utlandsstudier inom Biologi och Bioteknik/Biokemi.

 

Slutord

I denna artikel har vi gått igenom tio yrken och utbildningar med goda framtidsutsikter i Sverige och internationellt. Det finns givetvis många andra yrken du kan jobba inom också, även om de inte finns med på denna lista. Det är viktigt att ha i åtanke att arbetsmarknaden är i ständig förändring och att efterfrågan på vissa yrken kan variera beroende på ekonomiska och teknologiska förändringar. Det är alltid en bra idé att göra en grundlig research om de yrken och utbildningar man är intresserad av, och att följa nyheter och trender inom sitt önskade yrkesområde. Varken vi eller de som gör prognoserna kan förutse framtiden. Lycka till med ditt yrkesval!

Mer information

Hitta skolor och utbildningar över hela världen i vår Internationella skoldatabas

Följ @utlandsstudier.se på Tiktok, Facebook, Instagram och Youtube för att se våra senaste artiklar och skolnyheter.

Ladda ned utlandsstudiehandboken

Ladda ned utlandsstudiehandboken

Ladda ned en gratis utlandsstudiehandbok! 40 sidor späckade med råd och tips som hjälper dig att planera dina utlandsstudier steg för steg. Klicka här.

Relaterade artiklar