Vad gäller om man inte kan få ett EU-kort från Försäkringskassan?

Idag tycks svenska studenter på brittiska universitet falla mellan stolarna vad gäller sjukförsäkring, vad gör vi?

- Enligt skatteverket skall man skriva sig i det land man studerar om studierna varar mer än ett år, även om man är hemma på alla loven.
- Men gör man det vägrar Försäkringskassan studenten tillgång till den svenska sjukförsäkringen - även om man sommarjobbar och betalar skatt i Sverige, och har CSN stöd under resten av året. Detta har just hänt vår dotter som studerar i Skottland
- Den brittiska inställningen är att studenter skall ha EU-kort eller intyg från hemlandet att man är försäkrad där, vilket de alltså inte får från Sverige.

källor, förutom egna och kollegors barns erfarenheter: Skatteverkets och Försäkringskassans hemsidor samt internationalstudents.cam.ac.uk

Frågat av: Michael Wamsler, 5 years ago


Svar:

Ursäkta att svaret har dröjt. Det blev långt. Detta är en svår fråga då den bygger på olika myndigheters regler och regeltolkningar som inte ligger inom vårt expertisområde. Vi reserverar oss därför för eventuella misstolkningar och uppmanar er att kontakta Försäkringskassan direkt om ni har ytterligare frågor kring detta efter att ha läst vårt svar. I Storbritannien befinner vi oss dessutom i en övergångsperiod där man antagligen kommer att lämna den Europeiska sjukförsäkringen när Brexit träder i kraft, preliminärt vid övergångsperiodens slut den 31/12, 2020.

Försäkringskassan

Jag har pratat med försäkringskassan om den här situationen. De är medvetna om att regelverket är lite luddigt just när det gäller utlandsstudier. I normala fall kan du bara få EU-kortet från Sverige om du är skriven här. Tanken är att om du skriver dig i ett annat EU-land så ska du täckas av deras nationella sjukförsäkring.

När man ska studera utomlands i längre än ett år så ska man anmäla att man studerar utomlands till försäkringskassan på deras blankett 5459 där de utreder om du ska vara försäkrad i Sverige eller ett annat land. Du bör då skicka med antagningsbevis, bevis på att du beviljats studiemedel och gärna ett intyg från skolan om de kräver att du ska ha det Europeiska sjukförsäkringskortet. Det är även viktigt att kryssa för att du planerar att återvända till Sverige efter avslutade studier. Sedan kan du ansöka om EU-kort och intyg om rätt till vård i Sverige på försäkringskassans blankett 5435.

Om Försäkringskassan av någon anledning underkänner din ansökan så bör du kunna få EU-kortet via landet där du är skriven. Annars har du rätt att överklaga beslutet. Europakommissionen skriver att: "If you ask for the European Health Insurance Card, your local authority is obliged to provide you with one or, failing that, with a provisional replacement certificate if the card is not immediately available. If they do not, you should be able to appeal. The European Commission can offer information on how you can enforce your rights and suggests that you contact Solvit in the first instance to see how to make a complaint." Läs mer om att studera utomlands och rätten till sjukvård hos Försäkringskassan.

Sjukförsäkring vid utlandsstudier

Observera dock att EU-kortet inte är en försäkring. Det ger dig rätt till sjukvård på samma villkor som landets egen befolkning men sjukvården är inte helt gratis i alla EU-länder och EU-kortet täcker inte vanliga försäkringsfall som sjuktransport, olycksfallsersättning, stöld samt ansvars- och rättsskydd. Med andra ord måste du ha riktig utlandsstudieförsäkring när du studerar utomlands. Den kommer då också att täcka dina akuta vårdkostnader i studielandet. Så om du redan har en utlandsstudieförsäkring som gäller trots att du inte är skriven i Sverige så bör du ha fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall.

Det finns svenska utlandsstudieförsäkringar som upphör att gälla om man skriver sig utomlands. Dessa bör man undvika så kolla upp så att det inte gäller din försäkring. På den svenska marknaden rekommenderar vi Goudas Studera Utomlands-försäkring som du kan teckna med rabatt här. Den gäller även om du skriver dig utomlands under förutsättning att du tecknade den innan avresan medan du fortfarande var skriven i Sverige.

Om du av någon anledning finner dig i en situation där du är oförsäkrad vid studier utomlands så kan du teckna Dr Walter's Protrip World insurance. Det är en av få utlandsstudieförsäkringar som du kan teckna även om du varit oförsäkrad utomlands en längre tid och oavsett var du är skriven.

Mer om att skriva sig utomlands vid utlandsstudier

Vi tittar närmare på detta i artikeln att skriva sig utomlands vid utlandsstudier.

Besvarat av: Johan på Utlandsstudier.se, 2018-09-05 21:01:56 This is an accepted answer.

Vi besvarar alla frågor här gratis baserat på vår kännedom om ämnet vid frågetillfället. Om det sker några större förändringar så försöker vi i möjligaste mån att uppdatera våra svar. Vi kan dock inte hållas ansvariga för problem du kan stöta på med hänvisning till våra svar.


Tillbaka till frågor och svar 

Intresseanmälan för utlandsstudier

Fyll i formuläret nedan om du vill få hjälp att hitta och ansöka till passande skolor i det studieland du är intresserad av. Då får du också vår Utlandsstudiehandbok och tillgång till våra stipendier. Du förbinder dig inte till något, vi hjälper dig kostnadsfritt.

Är du antagen till en skola utomlands?  Nej     Ja

What and where do you want to study abroad:


I want to get your newsletters with study abroad advice (max 1/month).

Intresseanmälan är inte bindande och kostar ingenting. Vi och/eller passande skolor/samarbetspartners kommer att kontakta dig med mer information. Vi kommer inte att dela din mailadress med någon annan än berörda partners. Genom att skicka in intresseanmälan godkänner du samtidigt våra villkor och hantering av personuppgifter.

Ladda ned utlandsstudiehandboken

Ladda ned en gratis utlandsstudiehandbok! 40 sidor späckade med råd och tips som hjälper dig att planera dina utlandsstudier steg för steg. Klicka här.

Frågor om Försäkring

Vilken försäkring ska man välja till Japan?

Hur blir jag behörig till home fees?

extra arbete under studietid i Amsterdam?

Vad vet ni om AVI International Insurance?

Försäkring för person ej registrerad som bosatt i Sverige?

Oförsäkrad studerande i UK, vad göra?

Studieförsäkring när man ej studerar hela resan?

Varför fungerar inte länken till AVI:s försäkring?

Räcker AVIs försäkring om man ska tävla i tennis på college?

Vilken forsakring bor jag ha?

Ersätter utlandsstudieförsäkring invaliditet efter sjukdom?

Kan jag teckna en försäkring när jag redan är utomlands?

Behöver man en tilläggsförsäkring till en idrottstipendium?

Hur fungerar sjukvård när man är utskriven ur Sverige?

Kan jag teckna försäkring med oviss försäkringstillhörighet?

Vårdkostnader i Sverige för student i UK efter Brexit?

Vilka försäkringsrättigheter har man som doktorand?

Kan man teckna Protrip World fast ej utbytesstudent?

Hjälp med försäkring för utlandsstudier?

Kan man ha en svensk försäkring under utlandsstudier > 1år?

Estland - Vad rekommenderar ni för försäkring?

Goudas försäkring för studier i Japan?

Utskriven ur Sverige och är inte skriven i Usa, vad gör jag?

AVI har fler försäkringar. Vilken är aktuell?

Vilken Hemförsäkring/reseförsäkring för masterstudent USA?

Varför behöver man en försäkring vid studier i EU land?

Studentförsäkring om man skriver sig i USA?

Är det olagligt att inte ha försäkring i USA?

Vad ska man ha för försäkring för en Working Holiday?

Vilka utlandsstudieförsäkringar täcker Civil Liability?

Försäkring vid resor under utlandsstudier?

Behövs även OSHC i Australien?

Vad gäller om man inte kan få ett EU-kort från Försäkringskassan?

Vilka försäkringar behöver jag i Nederländerna?

Vilken försäkring är bäst för att studera i USA?

Vilken försäkring skall jag ha?

Finns det någon billig försäkring till USA?

Jag vill boka en försäkring nu! Vilken ska jag ta?

Vilken är den prisvärdaste utlandsstudieförsäkringen?

Varför ska jag ha en utlandsstudieförsäkring?

Vilken svensk försäkring rekommenderar ni?

Kan man teckna en utlandsstudieförsäkring genom er?

Vilken försäkring är bäst om jag ska studera i Spanien, England, Frankrike, Tyskland, Italien eller något annat EU-land?

Vilken försäkring rekommenderar ni för utlandsstudier i Asien eller Amerika?

Vad ska en utlandsstudieförsäkring innehålla?

Vad är EU-kortet? Räcker det som försäkring inom Europa?

När ska man teckna försäkringen?

Vad händer om man har glömt att teckna eller förlänga utlandsstudieförsäkringen?

Fungerar hemförsäkringen?

Kan jag ta en vanlig reseförsäkring istället?

Vad är CSNs försäkring?

Kan man få CSN-lån till utlandsstudieförsäkringen?

Vad är Kammarkollegiets försäkring?

Vad är OSHC i Australien?

Ska jag boka skolans försäkring?

Behöver jag en extra försäkring för att köra bil?

Gäller utlandsstudieförsäkringar om jag måste avboka min kurs innan studierna startar?

Kan jag försäkra mig om jag redan har en sjukdom, s.k. pre-existing conditions?

Vad gör jag om något händer så jag behöver utnyttja min försäkring?

Hur förlänger man sin utlandsstudieförsäkring?

Kan jag få tillbaka försäkringspremien om jag förkortar eller avbokar mina studier?

Ska man skriva sig utomlands vid utlandsstudier?

Populära skolor