Försäkringsförslag för studier I annat land utanför EU

Här är ditt försäkringsförslag för studier i annat land utanför EU som varar längre än 6 veckor. Den valda studieformen är studier som du ordnat på egen hand.

Landsspecifika råd: Vi har för närvarande inga specifika försäkringsråd för landet där du ska studera. De kan dock ändå ha regler kring detta. Vi rekommenderar:

1. AVIs SECURITY PASS'PORT-försäkring

AVI har tagit fram den mest prisvärda utlandsstudieförsäkringen som vi känner till. Villkoren och supporten är på engelska men du får en handbok på svenska när du har tecknat en försäkring. Försäkringen har bra skydd för det mesta som du kan råka ut för som utlandsstudent* men återbetalningsskydd för kursavgifter ingår inte och om du ska ägna dig åt äventyrliga sporter som t.ex. dykning eller surfing får du ta AVIs tillägg för High-Risk Sports/Activities (på 3 Euro, ca 30 kr, per vecka). Detta kan du ta genom att kryssa för en ruta på bokningssidan och välja under vilken tid du vill ha detta skydd, det behöver inte tas för hela försäkringsperioden.

Prisexempel för en 28 veckors försäkring i annat land utanför EU: 392 Euro ca 3920 kr*

2. Goudas Studera Utomlands-försäkring

Vill du ha en svensk försäkring så rekommenderar vi Goudas Studera Utomlands-försäkring. Den saknar självrisk och är den mest skräddarsydda utlandsstudieförsäkringen som vi känner till på den svenska marknaden. Gouda var också leverantören till CSNs-utlandsstudieförsäkring när den fanns. Goudas försäkring kostar lite mer än AVIs ovan men du får all information på svenska, har ett skydd för utbildningskostnader på 25000 kr per termin och lite bättre grundskydd för äventyrliga sporter än vad AVI har utan tillägg för detta. Teckna försäkringen via knappen nedan så får du 3% rabatt på Goudas ordinarie försäkringspriser. Rabatten dras av på betalningssidan efter att du fyllt i adress etc.

Prisexempel för en 28 veckors försäkring i annat land utanför EU: 5306 5147 kr med vår rabattlänk*


*=Du kan ta ett merkostnadslån från CSN för att täcka försäkringskostnaden på kurser som är minst 3 veckor inom Europa och minst 13 veckor utanför Europa. Utlandsstudie­försäkringar täcker inte bilkörning eller avbokningskostnader innan kursstart. Har du behov av detta får du teckna en separat försäkring. Läs mer på sidan vanliga frågor om utlandsstudieförsäkringar.

Observera att det är ditt ansvar att se till att du har ett fullgott försäkringsskydd som uppfyller de krav som ställs av studielandet och skolan. Vi ger dig allmän information om utlandsstudieförsäkringar utifrån våra senaste kunskaper och hänvisar dig till passande försäkringar baserat på dina val. Du kan få förmånliga och rabatterade priser genom länkarna ovan men du måste själv teckna en utlandsstudieförsäkring och veta vad den innehåller, vi kan aldrig hållas ansvariga för detta. Kontakta försäkringsbolagen direkt om du har några frågor om försäkringsinnehållet.