FAQ om utlandsstudieförsäkringar

Att studera utomlands kan vara ett riktigt äventyr, glöm inte utlandsstudie­försäkringen! Här ger vi dig rabatter, tips och svarar på frågor om försäkringar för utlandsstudenter.

Vi ger dig allmän information om utlandsstudieförsäkringar utifrån våra senaste kunskaper och hänvisar dig till lämpliga försäkringar. Du måste dock själv teckna en giltig utlandsstudieförsäkring och veta vad den innehåller, vi kan aldrig hållas ansvariga för detta.

 

Jag vill boka en försäkring nu! Vilken ska jag ta?

Använd vår försäkringsväljare så får du ett skräddarsytt förslag på bästa möjliga studentförsäkring anpassat till just dina utlandsstudier. Ibland kan du få en utlandsstudieförsäkring helt gratis annars kan vi tipsa om utlandsstudieförsäkringar med rabatter eller förmånliga priser.

 

Vilken är den prisvärdaste utlandsstudieförsäkringen?

AVIs SECURITY PASS'PORT är den mest prisvärda försäkringen för studier utomlands som vi känner till. Villkoren och supporten är på engelska. Försäkringen har ingen självrisk och den täcker det mesta som du kan råka ut för som utlandsstudent men återbetalningsskydd för kursavgifter ingår inte. Tänk på att alltid läsa vad som ingår innan du tecknar en försäkring.

 

Varför ska jag ha en utlandsstudieförsäkring?

Det kan bli väldigt dyrt om något olyckligt händer när du är oförsäkrad utomlands så skaffa en bra utlandsstudeförsäkring så slipper du oroa dig. Många tror att försäkringar främst skyddar mot stöld och sjukvård men det finns andra saker som kan vara ännu mer kostsamt. Om du t.ex. behöver bli hämtad med helikopter eller flygas hem till Sverige för vård efter en olycka så kan bara transporten gå på över en miljon kronor utan en försäkring. Om du råkar orsaka skador på ditt boende eller blir stämd av någon så kan det också resultera i ännu större kostnader. Så se till att du har en bra försäkring som skyddar dig under dina studier.

De flesta utländska skolor kräver att du ska visa upp ett försäkringsbevis den första dagen på skolan så att de vet att du är skyddad om något händer.

 

Vilken svensk försäkring rekommenderar ni?

På den svenska marknaden rekommenderar vi Goudas Studera Utomlands-försäkring. Den innehåller alla de moment som vi rekommenderar (se frågan "Vad ska en utlandsstudieförsäkring innehålla" nedan) och är den mest skräddarsydda utlandsstudieförsäkringen som vi känner till på den svenska marknaden. Gouda var också leverantören till CSNs utlandsstudieförsäkring när den fanns och du kan ta ett merkostnadslån från CSN för att täcka försäkringskostnaden. Teckna försäkringen via knappen nedan så får du 3% rabatt på Goudas ordinarie försäkringspriser.

 

Kan man teckna en utlandsstudieförsäkring genom er?

Nej, vi är ingen försäkringsförmedlare. Du tecknar din utlandsstudieförsäkring direkt på försäkringsbolagens hemsidor. Du kan få förmånliga och rabatterade priser genom länkarna på de försäkringar vi rekommenderar ovan. Observera dock att det är ditt ansvar att teckna en giltig utlandsstudieförsäkring och veta vad den innehåller, vi kan aldrig hållas ansvariga för detta. Kontakta försäkringsbolagen direkt om du har frågor om försäkringarnas innehåll.

 

Vilken försäkring är bäst om jag ska studera i Spanien, England, Frankrike, Tyskland, Italien eller något annat EU-land?

Vi rekommenderar försäkringarna ovan oavsett var du vill studera. Försäkringspremien är lägre inom EU då kostnaderna för sjukvård etc är lägre här. Använd vår försäkringsväljare för att få ett skräddarsytt förslag på en studentförsäkring som passar just dina studier.

 

Vilken försäkring rekommenderar ni för utlandsstudier i Asien eller Amerika?

Vi rekommenderar försäkringarna ovan oavsett om du vill studera i Japan, Korea, Kina, USA, Kanada eller någon annanstans. Med vår försäkringsväljare dår du ett skräddarsytt förslag på en studentförsäkring baserat på land, studielängd och vad du ska studiera.

 

Vad ska en utlandsstudieförsäkring innehålla?

Försäkringar innehåller många olika moment. En bra utlandsstudieförsäkring ska vara anpassad för att skydda dig som ska studera och bör bl.a. innehålla följande moment:

 • Sjukvård och sjukhuskostnader - helst med låg eller ingen självrisk
 • Sjuktransport, hemtransport och resa till nära anhörig
 • Olycksfallsskydd
 • Rättsskydd
 • Ansvarsskydd
 • Egendomsskydd

Skydd för äventyrliga aktiviteter bör också ingå om du ägnar dig åt sådant och skydd för utbildningskostnader om du tvingas avbryta dina studier är bra på dyrare utbildningar. Alla dessa moment ingår i Goudas Studera Utomlands försäkring som vi rekommenderade ovan. Sedan finns det alltid beloppsgrännser som sätter ett tak för hur mycket pengar du kan få och försäkringar betalar bara dina kostnader om du kan bevisa att ett försäkringsärende har uppstått. Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt om det uppstår något försäkringsrelaterat problem under dina studier. Observera att bilkörning och avbeställningsskydd aldrig brukar ingå i utlandsstudieförsäkringar utan måste tecknas separat.

 

Vad är EU-kortet? Räcker det som försäkring inom Europa?

Nej. Det Europeiska sjukförsäkringskortet är ett gratis kort "som ger dig tillgång till medicinskt nödvändig, offentlig sjukvård under en tillfällig vistelse i något av de 28 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, enligt samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa länder) som de som är försäkrade i det landet." (Citat från Europeiska kommissionen). Till denna sjukvård räknas enligt försäkringskassan: "inte bara akutvård, utan även vård som orsakas av kronisk sjukdom. I sådan vård inkluderas provtagningar och medicinska kontroller." Om du studerar inom Europa så ska du beställa det Europeiska sjukförsäkringskortet då det ligger till grund för försäkringar inom EU. Det skyddar dig dock inte mot kostnader för stöld, sjuktransport, skador du orsakar, kursavgifter, rättegångskostnader, sjukvårdsavgifter som landet tar av sina egna invånare etc. Så du behöver fortfarande en utlandssstudieförsäkring.

 

När ska man teckna försäkringen?

Försäkringen ska gälla från den dag du lämnar Sverige till den dag du kommer hem igen. Teckna den gärna i god tid så att du inte glömmer bort det. Många försäkringsbolag utfärdar inte försäkringar efter avresa och om de gör det tillkommer ibland en merkostnad. För att teckna en svensk försäkring som Gouda så måste du vara också skriven i Sverige. Du hittar förslag på lämpliga utlandsstudieförsäkringar ovan.

 

Vad händer om man har glömt att teckna eller förlänga utlandsstudieförsäkringen?

Om du är oförsäkrad när du råkar ut för ett försäkringsärende utomlands så kommer du att få täcka alla kostnader själv då inga försäkringar täcker retroaktiva händelser. Om ingenting har hunnit hända så gäller det att hitta ett försäkringsbolag som är villiga att försäkra dig i detta skede och teckna en försäkring så snart som möjligt.

Vi har frågat olika försäkringsbolag hur de ställer sig till en sådan situtation. Om inget har hänt och du bara varit oförsäkrad i några dagar så brukar det gå att lösa med de flesta försäkringsbolag. Annars är Dr Walter's Protrip World insurance den enda utlandsstudieförsäkringen som vi känner till som du kan teckna även om du varit oförsäkrad under en längre tids studier utomlands. Om du tecknar denna försäkring rekommenderar vi mellan varianten så att det även ingår olycksfall, ansvarsskydd och assistans.

Priset för att teckna försäkringen blir dock högre efter avresan och det brukar vara en karenstid på 14 dagar för läkarbesök (som inte är relaterade till olycksfall). Så undvik att hamna i denna situation genom att teckna och förläng din försäkring i god tid och ställa in en påminnelse när den går ut om du ska studera utomlands länge.

 

Fungerar hemförsäkringen?

På korta språkkurser och utbildningar utomlands kan hemförsäkringen vara ett alternativ men vi rekommenderar att du tecknar en utlandsstudieförsäkring istället då de ger dig ett betydligt bättre skydd. Hemförsäkringen gäller i max 45 dagar utomlands och täcker inte studiesituationer eller extra arbete som student. De flesta hemförsäkringar har dessutom betydligt sämre skydd och högre självrisk än en skräddarsydd utlandsstudieförsäkring. Det kan gå att förlänga hemförsäkringen och bättra på skyddet genom att betala extra men i vår erfarenhet får du väldigt sällan ett lika bra skydd till samma pris som hos t.ex. Gouda.

 

Kan jag ta en vanlig reseförsäkring istället?

Nej! Teckna en dedikerad utlandsstudieförsäkring som täcker studiesituationer. Reseförsäkringar kostar vanligtvis mer, har högre självrisk och täcker inte allt som en utlandsstudieförsäkring ska täcka så det är en dum idé.

 

Vad är CSNs försäkring?

Under många år erbjöd CSN en egen utlandsstudieförsäkring för att studenter lätt skulle kunna skaffa sig en bra försäkring. Det räckte med att kryssa i en ruta på studiemedelsansökan för att teckna försäkringen. År 2016 slutade CSN dock med denna service så nu får du boka din utlandsstudieförsäkring på egen hand istället.

Det var Gouda Reseförsäkringar som stod bakom CSNs försäkring och deras Studera Utomlands-försäkring som du kan teckna med rabatt här är nästan identisk med den gamla CSN-försäkringen.

 

Kan man få CSN-lån till utlandsstudieförsäkringen?

Ja du kan få lån från CSN för att teckna en utlandsstudieförsäkring. Läs mer hos CSN.

 

Vad är Kammarkollegiets försäkring?

Detta är den försäkring som vi helst rekommenderar för universitetsutbyte då den är helt gratis för de studenter som täcks av den. Om du åker på ett universitetsutbyte där du är inskriven på ett svenskt universitet som har ett utbytesavtal med det utländska universitetet där du ska läsa så täcks du troligtvis av Kammarkollegiets student UT-försäkring. Den ger dig ett bra skydd och har bara en självrisk på egendomsskyddet (1500 kr) enligt vår senaste information. Det är dock viktigt att dubbelkolla att du är täckt av denna försäkring med din studievägledare. Om du inte åker på ett utbyte mellan skolor som har utbytesavtal med varandra så måste du ordna din egen utlandsstudieförsäkring se våra rekommendationer ovan.

 

Vad är OSHC i Australien?

Utländska studenter som studerar på studentvisum i Australien måste teckna en försäkring som kallas OSCH, Overseas Student Health Coverage. Denna kan du teckna via din skola eller australiensiska försäkringsbolag. Lite förenklat ger denna försäkring dig ett likartat skydd som EU-kortet inom Europa. Med andra ord ger den dig rätt till sjukvård på samma villkor som för australiensiska medborgare men precis som det Europeiska sjukförsäkringskortet ger den dig inte ett fullgott försäkringsskydd så du bör även teckna en vanlig utlandsstudieförsäkring.

Svenska studenter som åker på ett direkt utbyte från ett svenskt universitet och täcks av Kammarkollegiets försäkring (se ovan) behöver inte teckna OSHC. För andra studenter på studentvisum i Australien är det dock obligatoriskt med OSHC. Läs mer och teckna en OSHC-försäkring här.

 

Ska jag boka skolans försäkring?

Utländska skolor kräver ofta att du har en försäkring. En del skolor erbjuder också sina egna försäkringar. Det kan verka enkelt att boka skolans försäkring men det är sällan det bästa alternativet. Enligt vår erfarenhet har skolornas försäkringar ofta ett begränsat innehåll så att du ändå behöver en annan utlandsstudieförsäkring. Så titta vad som ingår innan du bokar skolans försäkring om den inte är obligatorisk.

 

Behöver jag en extra försäkring för att köra bil?

Utlandsstudieförsäkringar täcker så gott som aldrig bilkörning (åtminstone inte kostnader för bilreparation och skador som du orsakar) så tänk på att alltid skaffa en separat försäkring om du vill köra bil utomlands. Om du hyr bil så erbjuder i regel uthyrningsföretaget en sådan försäkring.

 

Gäller utlandsstudieförsäkringar om jag måste avboka min kurs innan studierna startar?

Utlandsstudieförsäkringar gäller vanligtvis från avresedagen. Om du avbokar dina utlandsstudier innan du åker så har du inget försäkringsskydd såvida du inte har tecknat en avbeställningsförsäkring (länk till Gouda). Det kan vara bra att göra om du ska läsa en riktigt dyr utbildning som måste betalas i förväg så att du inte riskerar att bli av med hela kursavgiften.

 

Kan jag försäkra mig om jag redan har en sjukdom, s.k. pre-existing conditions?

Du kan teckna en utlandsstudieförsäkring även om du har s.k. pre-existing conditions men försäkringen kommer då normalt inte att täcka din befintliga sjukdom förutom möjligtvis om den försämras. Dvs om du t.ex. har psykologiska problem innan du åker så kommer försäkringen inte att täcka likartade problem eller medicin för detta utomlands.

Om du har någon kroniskt sjukdom eller annat som kan påverka din försäkring bör du kontakta din läkare och göra följande innan du åker:

 1. Få ett intyg på engelska som beskriver din diagnos och tillstyrker att du är frisk nog att studera utomlands. Det kommer att underlätta om du behöver träffa en doktor utomlands och det kan också ge dig möjlighet att få hjälp av försäkringsbolaget om ditt tillstånd skulle försämras.
 2. Få recept på de mediciner du behöver samt intyg på engelska från din doktor om vad det är för mediciner och varför du behöver dem. Det är oftast enklast och billigast att ta med medicinen från Sverige, men det kan vara bra att kolla upp att medicinen är tillåten i landet där du ska studera.

För ytterligare frågor kring detta kontakta din läkare, ditt försäkringsbolag samt tullen i det land där du ska studera.

Om du studerar inom EU och har det Europeiska sjukförsäkringskortet så ska du genom landets sjukvårdssystem kunna få hjälp vid kronisk sjukdom. I sådan vård inkluderas då provtagningar och medicinska kontroller.

 

Vad gör jag om något händer så jag behöver utnyttja min försäkring?

Kontakta försäkringsbolaget så snart som möjligt. När du ska utnyttja en försäkring blir det ofta en bevisfråga och då är det bättre att försäkringsbolaget är inblandat från början. Om du t.ex. får svåra astmaproblem på din studieort så är det viktigt att du via försäkringsbolaget besöker en doktor på plats. Om doktorn rekommenderar att du ska avbryta dina studier och åka hem så kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag i den mån de täcker sådana kostnader. Om du däremot åker hem på eget bevåg och går till en doktor här hemma så blir det mycket svårare att bevisa att du hade astma när du var utomlands för en vecka sedan.

Om du blir utsatt för en stöld så bör du alltid göra en polisanmälan då försäkringsbolagen ofta efterfrågar en sådan. Du bör också spara kvitton på dyra saker som du har köpt och fota gärna värdesakerna i din packning.

 

Hur förlänger man sin utlandsstudieförsäkring?

De flesta försäkringsbolag låter dig teckna en försäkring på max ett år i taget. Du förlänger försäkringen genom att helt enkelt teckna en ny försäkring för den nya tidsperioden. Om du har tecknat AVIs SECURITY PASS'PORT med förmånliga priser så kan du förlänga försäkringen hos AVI på denna länk.

Om du har tecknat Goudas försäkring så kan du förlänga den med 3% rabatt på denna länk. Välj Studera Utomlands i listan.

Det är viktigt att du förlänger din försäkring från den dag din gamla går ut så se till att teckna försäkringen i god tid och ställ in en påminnelse om att förlänga den.

 

Kan jag få tillbaka försäkringspremien om jag förkortar eller avbokar mina studier?

Försäkringsbolagen har olika regler men många ger rätt till återbetalning av outnyttjad premie i dessa fall, de brukar dock ta en administrationsavgift. Tänk bara på att du måste kunna bevisa att du kom hem i förtid så spara boardingkort eller dylikt och vänta inte för länge med att ansöka om återbetalning. Hos Gouda kan du göra det här.

Ladda ned utlandsstudiehandboken

Ladda ned en gratis utlandsstudiehandbok! 40 sidor späckade med råd och tips som hjälper dig att planera dina utlandsstudier steg för steg. Klicka här.

Relaterade artiklar

 • Ska man skriva sig utomlands vid utlandsstudier?
  Vi har fått en del frågor om huruvida man ska skriva sig utomlands vid utlandsstudier och vad det innebär. Här tittar vi närmare på detta ämne och hur det påverkar försäkringar etc.
 • De senaste artiklarna

  Populära skolor

   

  Intresseanmälan för utlandsstudier

  Fyll i formuläret nedan om du vill få hjälp att hitta och ansöka till passande skolor i det studieland du är intresserad av. Då får du också vår Utlandsstudiehandbok och tillgång till våra stipendier. Du förbinder dig inte till något, vi hjälper dig kostnadsfritt.

  Är du antagen till en skola utomlands?  Nej     Ja

  What and where do you want to study abroad:


  I want to get your newsletters with study abroad advice (max 1/month).

  Intresseanmälan är inte bindande och kostar ingenting. Vi och/eller passande skolor/samarbetspartners kommer att kontakta dig med mer information. Vi kommer inte att dela din mailadress med någon annan än berörda partners. Genom att skicka in intresseanmälan godkänner du samtidigt våra villkor och hantering av personuppgifter.