Försäkringsförslag för studier I Japan

Här är ditt försäkringsförslag för studier i Japan som varar längre än 6 veckor. Den valda studieformen är studier som du ordnat på egen hand.

Allämna råd: din utlandsstudieförsäkring ska börja gälla från den dag du lämnar Sverige till den dag du kommer hem. Om du läser en längre utbildning utomlands kan du börja med att teckna en försäkring på ett år och sedan förlänga den innan den går ut.

Landsspecifika råd: Japan kräver att alla långtidsstudenter på studentvisum tecknar deras national health insurance. Denna täcker 70% av vårdkostnaderna och brukar kosta drygt 3000 Yen/månad (ca 240 kr). Som du förstår räcker inte denna försäkring då även 30% kan bli väldigt dyrt och försäkringen inte innehåller något annat.

Din skola kommer att hjälpa dig med national health insurance och en del skolor säljer en egen försäkring för att täcka resterande 30% men den är sällan prisvärd om den inte också innehåller ansvarsskydd, rättsskydd, sjuktransport, egendomsskydd och andra viktiga moment. Så vårt råd är att skaffa en dedikerad utlandsstudieförsäkring som:

1. AVIs SECURITY PASS'PORT-försäkring

AVI har tagit fram den mest prisvärda utlandsstudieförsäkringen som vi känner till. Villkoren och supporten är på engelska. Försäkringen har ingen självrisk och den täcker det mesta som du kan råka ut för som utlandsstudent men återbetalningsskydd för kursavgifter ingår inte. Tänk på att alltid läsa vad som ingår innan du tecknar en försäkring.

Prisexempel för en 28 veckors försäkring i Japan: 307.72 Euro ca 3440 kr*

2. Goudas Studera Utomlands-försäkring

Vill du ha en svensk försäkring så rekommenderar vi Goudas Studera Utomlands-försäkring. Den saknar självrisk och är den mest skräddarsydda utlandsstudieförsäkringen som vi känner till på den svenska marknaden. Gouda var också leverantören till CSNs-utlandsstudieförsäkring när den fanns. Goudas försäkring kostar lite mer än AVIs ovan men du får all information på svenska, har ett skydd för utbildningskostnader på 25000 kr per termin och bl.a. lite bättre grundskydd för äventyrliga sporter än vad AVI har. Du måste vara skriven i Sverige när du tecknar försäkringen för första gången. Teckna försäkringen via knappen nedan så får du 3% rabatt på Goudas ordinarie försäkringspriser. Rabatten dras av på betalningssidan efter att du fyllt i adress etc.

Prisexempel för en 28 veckors försäkring i Japan: 5942.72 5764.44 kr med vår rabattlänk*


*=Du kan ta ett merkostnadslån från CSN för att täcka försäkringskostnaden på kurser som är minst 3 veckor inom Europa och minst 13 veckor utanför Europa. Utlandsstudie­försäkringar täcker inte bilkörning eller avbokningskostnader innan kursstart. Har du behov av detta får du teckna en separat försäkring. Läs mer på sidan vanliga frågor om utlandsstudieförsäkringar.

Observera att det är ditt ansvar att se till att du har ett fullgott försäkringsskydd som uppfyller de krav som ställs av studielandet och skolan. Vi ger dig allmän information om utlandsstudieförsäkringar utifrån våra senaste kunskaper och hänvisar dig till passande försäkringar baserat på dina val. Du kan få förmånliga och rabatterade priser genom länkarna ovan men du måste själv teckna en utlandsstudieförsäkring och veta vad den innehåller, vi kan aldrig hållas ansvariga för detta. Kontakta försäkringsbolagen direkt om du har några frågor om försäkringsinnehållet.