Ska man skriva sig utomlands vid utlandsstudier?

Vi har fått en del frågor om huruvida man ska skriva sig utomlands vid utlandsstudier och vad det innebär. Här tittar vi närmare på detta ämne och hur det påverkar försäkringar etc.

Informationen i denna artikel är baserad på källor på nätet såsom Skatteverkets hemsida, Försäkringskassans hemsida, olika EU-sidor och artiklar inom ämnet. Vi har också haft en dialog med en tjänsteman från Försäkringskassan. Detta är komplexa frågor som bygger på olika myndigheters regler och regeltolkningar. Vi reserverar oss därför för eventuella misstolkningar och uppmanar er att kontakta Försäkringskassan, Skatteverket eller ert försäkringsbolag direkt om ni har ytterligare frågor kring detta.

Vad säger myndigheterna

Skatteverket skriver att om du planerar att studera utomlands i ett år eller mer ska du anmäla flyttning till utlandet. Försäkringskassan vill också att du anmäler till dem om du ska studera utomlands. De är dock inte lika tydliga på sin hemsida med tidsgränsen för när man bör göra detta men i samtal med dem har det framkommit att även detta gäller om du studerar utomlands i ett år eller längre.

Om du ska studera utomlands i mindre än ett år

Anmäl inte utlandsflytt till Skatteverket och Försäkringskassan om du i samband med dina utlandsstudier kommer att befinna dig utomlands i mindre än ett år (365 dagar). Bespara dig onödigt arbete och eventuella komplikationer då ingen kräver att du ska anmäla flytt utomlands för en kortare studietid.

Du kommer då att fortsätta vara sjukförsäkrad i Sverige och om du studerar inom EU så har du tillgång till nödvändig sjukvård på samma villkor som invånarna i studielandet med hjälp av det Europeiska sjukförsäkringskortet. Observera dock att EU-kortet inte är en försäkring. Det täcker inte vanliga försäkringsfall som sjuktransport, olycksfallsersättning, stöld, kursavgifter samt ansvars- och rättsskydd. Med andra ord måste du alltid teckna riktig utlandsstudieförsäkring när du studerar utomlands. Använd vår försäkringsväljare för att hitta bra försäkringar till rabatterade priser. Åker du på universitetsutbyte är försäkringen ibland helt gratis.

Om du ska studera utomlands i mer än ett år

Om du ska studera utomlands i ett år eller längre, t.ex. om du ska ta en kandidatexamen/Bachelor's Degree utomlands, så ska du enligt myndigheternas riktlinjer anmäla att du ska flytta och studera utomlands. Innan du gör det rekommenderar vi dock att du först:

  1. Skaffar ett nytt EU-kort (se ovan) om du ska studera inom Europa. Detta är då giltigt i tre år, såvida det inte deaktiveras av Försäkringskassan (handläggaren jag pratade med var osäker på om detta kunde ske).
  2. Skaffar dig en utlandsstudieförsäkring som fungerar även om du inte längre är skriven i Sverige. Se rubriken sjukförsäkring nedan.
  3. Kollar upp reglerna för hur du skriver in dig/blir en resident i studielandet så att du om möjligt täcks av deras sjukförsäkringssystem.

När du är redo fyller du sedan i myndigheternas blanketter och anmäler din utflyttning från Sverige. Detta ska ske senast en vecka innan avresan enligt Skatteverket. Utskrivningen gör du på Skatteverkets blankett SKV 7665, Anmälan – Flyttning till utlandet, och Försäkringskassans blankett 5459, Flytt till eller arbete i annat land. Med den sistnämnda blanketten rekommenderas du att skicka med skolans antagningsbevis, bevis på att du beviljats studiemedel och gärna ett intyg från skolan om de kräver att du ska ha det Europeiska sjukförsäkringskortet om så är fallet. Det är även viktigt att kryssa för att du planerar att återvända till Sverige efter avslutade studier om du vill fortsätta vara sjukförsäkrad i Sverige.

Konsekvenserna av dessa blanketter blir bland annat att du inte kommer att kunna rösta i kommun och landstingsval samt att du bara blir begränsat skatteskyldig i Sverige så du kan undvika dubbelbeskattning. Försäkringskassan kommer också att utreda om du ska vara försäkrad i Sverige eller ett annat land, denna handläggningstid kan vara lång. Sedan får du vid behov ansöka om EU-kort och intyg om rätt till vård i Sverige på försäkringskassans blankett 5435. Om du inte anses vara sjukförsäkrad i Sverige och inte har ett EU-kort från annat land eller intyg om rätt till vård i Sverige så kommer du bara ha rätt till akutsjukvård när du är hemma i Sverige på loven. Planerad vård kan kosta extra. Läs mer i Vårdguidens artikel om sjukvård för utlandssvenskar samt på Försäkringskassans sidor om att flytta utomlands.

I praktiken är det dock långtifrån alla utlandssvenskar som skriver ut sig, både pga okunskap och medvetna val. Folkbokföringslagen har dock skärpts på senare år så om du medvetet vilseleder myndigheterna så kan du bli straffad för det, men om du glömmer att skriva ut dig brukar man inte bli straffad. Om du börjar med att studera mindre än ett år och sedan bestämmer dig för att studera en längre tid så får du skriva ut dig när detta inträffar. Läs mer om för- och nackdelar med att avskriva sig från Sverige.

Hur påverkas mitt medborgarskap om jag skriver ut mig från Sverige?

Du blir inte av med ditt personnummer eller ditt svenska medborgarskap när du skriver ut dig från Sverige, det är främst rätten till sjukvård och liknande samt var du skattar som påverkas.

Om du inte är svensk medborgare så riskerar du dock att förlora ditt uppehållstillstånd i Sverige om du studerar utomlands en längre tid. Läs mer om utlandsstudier med Permanent Uppehållstillstånd i Sverige.

Sjukförsäkring vid utlandsstudier

Det är av yttersta vikt att du har en bra studentförsäkring när du studerar utomlands. Den kommer då också att täcka dina akuta vårdkostnader i studielandet och de flesta andra saker som du kan råka ut för. Det finns dock svenska utlandsstudieförsäkringar som upphör att gälla om man skriver sig utomlands. Dessa bör man undvika så kolla upp att det inte gäller din försäkring. På den svenska marknaden rekommenderar vi Goudas Studera Utomlands-försäkring som du kan teckna med rabatt här. Den gäller även om du skriver dig utomlands under förutsättning att du tecknade den innan avresan medan du fortfarande var skriven i Sverige. Försäkringen tecknas för max ett år i taget men så länge du förlänger den innan den har gått ut så kan du ha försäkringen under hela din studietid även om du inte är skriven i Sverige. Du kan dock inte ta något uppehåll i försäkringen (under sommarlov etc) då den inte kan nytecknas när du inte är skriven i Sverige.

Om du av någon anledning finner dig i en situation där du är oförsäkrad vid studier utomlands så kan du teckna Dr Walter's Protrip World insurance den enda utlandsstudieförsäkringen som vi känner till som du kan teckna även om du varit oförsäkrad under en längre tids studier utomlands. Om du tecknar denna försäkring rekommenderar vi mellan varianten så att det även ingår olycksfall, ansvarsskydd och assistans.

Mer information

Vill du ha hjälp att hitta skolor och ansöka till utbildningar utomlands? Fyll då i vår intresseanmälan. Du är också välkommen att ställa allmäna utlandsstudiefrågor i vår FAQ-sektion.

Följ @utlandsstudier.se på Tiktok, Facebook, Instagram och Youtube för att se våra senaste artiklar och skolnyheter.

Ladda ned utlandsstudiehandboken

Ladda ned en gratis utlandsstudiehandbok! 40 sidor späckade med råd och tips som hjälper dig att planera dina utlandsstudier steg för steg. Klicka här.

Relaterade artiklar