Läkarutbildning utomlands

Varje år studerar tusentals svenska studenter på läkarutbildningar utomlands. I den här artikeln tittar vi närmare på vad det innebär, vad man ska tänka på och hur vi kan hjälpa dig.

Varför ska man plugga till läkare utomlands?

Varför man ska studera medicin inom EU/EES?

Får man jobba i Sverige med en utländsk läkarutbildning?

Klarar man sig på CSN när man studerar till läkare utomlands?

Är det svårt att bli antagen till läkarutbildningar utomlands?

Undvik Polen

Kan man byta mellan läkarutbildningen i Sverige och andra länder

Få hjälp med ansökan till läkarutbildningar utomlands

Försäkring för läkarstudier utomlands

Rekommenderade medicinskolor utomlands

 

Varför ska man plugga till läkare utomlands?

Det finns många anledningar att studera utomlands. När det gäller medicinstudenter så är den klart främsta anledningen att det är så tufft att bli antagen till läkarlinjen i Sverige. Så om du har drömt om att utbilda dig till läkare i Sverige men inte kommer in så har du chansen att studera till läkare utomlands istället. Detsamma gäller för liknande utbildningar som sjuksköterska, barnmorska, tandläkare, fysioterapeut och veterinär.

Nackdelen med att gå läkarutbildningen utomlands är främst att det kostar pengar så du kommer att behöva ta CSN-lån till kursavgiften och ofta behöver man lite egna pengar också. Det enda undantaget är om man studera i Norge eller Danmark, men där är det nästan lika svårt att komma in som i Sverige. Sedan måste man välja en utbildning som ger behörighet i Sverige. Vi kommer att titta mer på detta nedan.

På publika universitet i länder som inte har engelska som modersmål ges läkarutbildningar nästan uteslutande på det inhemska språket. Som internationell student är det väldigt svårt att komma in på läkarprogram på publika universitet då de brukar ta in väldigt få utlänningar. Anledningen är att dessa utbildningar är såpass dyra att ordna så man vill inte utbilda studenter som inte kommer att stanna i landet efter examen. Därför är dyra privatskolor ofta det enda alternativet för att studera medicin utanför Skandinavien.

 

Varför man ska studera medicin inom EU/EES?

Läsåret 2017/2018 fick 2477 svenska studenter studiemedel från CSN för att studera till läkare utomlands. 96% av dem studerade inom EU/Schengen och 84% av alla studenterna studerade inom Östeuropa där Polen var det populäraste studielandet.

Det finns många anledningar till att studenterna väljer att läsa inom EU och främst i Östeuropa:

 1. Det är billigare att studera i Östeuropa än i resten av Europa och de flesta länderna utanför EU. En läkarutbildning utanför EU kan kosta ett par miljoner.
 2. Det är lättare att bli antagen än på läkarutbildningar i västvärlden. I många länder är det minst lika svårt att bli antagen till läkare som i Sverige.
 3. Många utbildningar ges på engelska. I icke engelsktalande länder utanför Europa ges läkarutbildning och praktik vanligtvis bara på det inhemska språket så då måste du börja med att lära dig språket på en hög nivå.
 4. Du behöver inget studentvisum för att studera inom EU/EES.
 5. Det är lättare att jobba inom licensyrken i Sverige om man gått sin utbildning inom EU/EES. Om du däremot vill jobba som läkare i t.ex. USA eller Storbritannien så är det bättre att utbilda dig och praktisera i dessa länder då det blir lättare att få jobb med en inhemsk utbildning.

Läs mer om att utbilda sig inom legitimationsyrken utomlands.

 

Får man jobba i Sverige med en utländsk utbildning?

Du behöver legitimation för att jobba i de flesta yrken i den svenska hälso- och sjukvården. Denna legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. De bedömer om din utbildning och eventuella praktiska erfarenhet är jämförbar med de svenska kraven för läkare. Det finns EU-direktiv som säger att om du har en läkarlegitimation från en annan medlemsstat så har du rätt att jobba i Sverige, du måste dock fortfarande ansöka om svensk legitimation först. Läs mer om läkarlicens för dig som är utbildad inom EU/EES hos Socialstyrelsen.

Om du däremot har utbildat dig till läkare utanför EU/EES så är legitimationsansökan mer omfattande och du kommer att få genomgå ett kunskapsprov och/eller kompletterande utbildning innan du kan få en svensk läkarlegitimation.

Läs mer om läkarlegitimation för dig som är utbildad utanför EU/EES hos Socialstyrelsen.

 

Klarar man sig på CSN på läkarutbildningar utomlands?

Du har rätt till precis samma studiemedel från CSN när du läser till läkare utomlands som för andra högskoleutbildningar utomlands. Om du skulle studera till läkare i länder som USA, Storbritannien eller Australien har du inte en chans att klara dig på CSN då kursavgifterna är väldigt höga. I Östeuropa är dock kursavgifterna och framförallt levnadsomkostnaderna lägre. Här kan CSNs kursavgiftslån ofta täcka större delen av din kursavgift till skolan de första 3-4 åren. Problemet är dock att utbildningarna är så pass långa så du kommer att uppnå takbeloppet för CSNs merkostnadslån för kursavgift (403 200 kr år 2023) innan utbildningen är slut. Du kan då fortfarande få studiebidrag och vanligt studielån, men inget mer lån till kursavgifterna.

Med andra ord måste du vara beredd på att betala några års kursavgifter på egen hand. Då levnadsomkostnaderna är låga i Östeuropa så kan man ofta använda en del av det vanliga studielånet till att betala kursavgifterna, men du kommer att behöva egna pengar också. En del studenter tar ett banklån för att finansiera de sista åren, andra sparar ihop pengar genom att jobba. Läkarutbildningen är dock intensiv och en del skolor kräver att du gör praktik på sommaren så räkna inte med att kunna jobba så mycket under studietiden.

Fördelen med att jobba som läkare är att man får bra betalt (inte minst om man jobbar i den engelsktalande världen) så även om du drar på dig stora lån så har du goda förutsättningar att betala tillbaka dem. Hur mycket egna pengar du behöver beror på vad du har för levnadsomkostnader och hur höga kursavgifter din skola har. Här är några exempel på kursavgifter för medicinskolor utomlands (exklusive boende):

 • I Östeuropa ca 12000-18000 Euro per år
 • På engelska i Tyskland 24000 Euro per år
 • I England £35000-57000 pund per år
 • I USA minst $60000 USD per år

Beräkna hur mycket studiemedel du kan få i vår CSN-räknare.

 

Är det svårt att bli antagen?

I västvärlden är det som sagt ofta lika svårt att bli antagen som i Sverige. På privata skolor samt på universitet i Östeuropa är det lite lättare att bli antagen till läkarutbildningar än hemma, men det innebär inte att det är lätt. För att bli antagen bör du:

 • Ha tagit gymnasieexamen med högskolebehörighet.
 • Ha läst det naturvetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet. Det är inte alltid ett krav men det kommer att öka dina chanser att klara antagningsproven.
 • Ha ett snittbetyg på minst 16, men ju högre desto bättre.
 • Vara tillräckligt bra på engelska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vi kan hjälpa dig med förberedande engelska språkkurser.

Att du uppfyller förkunskapskraven garanterar dock inte att du blir antagen. Antagningen baseras vanligtvis på en kombination av:

 • Betyg
 • Antagningsprov i ämnen som bilogi, kemi, fysik, matematik och engelska.
 • En personlig intervju
 • Motivationsbrev, referensbrev och/eller intyg från arbetsgivare och praktikperioder

De exakta kraven varierar från skola till skola.

 

Undvik Polen om du inte vill lära dig polska

Polen har varit det populäraste studielandet för svenska läkarstudenter utomlands. Nu avråder dock Läkarförbundet från att man ska påbörja en ny läkarutbildning Polen. Det har ingenting med kvaliteten på utbildningarna att göra. Problemet är snarare att Sverige avskaffar AT-tjänstgöringen medan den även fortsättningsvis är obligatorisk för att få ut sin läkarlegitimation i Polen. Det kan innebära att svenska studenter hamnar i kläm om de inte kan göra sin AT i Sverige och inte få ut sin legitimation utan AT. Det går visserligen att göra sin AT i Polen men då måste man först lära sig polska på C1-nivå vilket i sig är ganska krävande.

 

Kan man byta mellan läkarutbildningen i Sverige och andra länder

Många undrar om det är möjligt att påbörja läkarutbildningen utomlands och sedan byta tillbaka till Sverige eller vice versa. Teoretiskt sett brukar man kunna transferera mellan universitet i olika länder under pågående utbildning, under förutsättning att man uppfyller antagningskraven och universitetet man vill transferera till har lediga platser. För legitimationsyrken som läkare brukar man dock inte kunna transferera mitt i en utbildning, så vill du fortsätta din utländska läkarutbildning i Sverige så får du sannolikt söka in på år 1 på läkarlinjen på precis samma premisser som andra sökande (så du får ingen förtur eller lägre betygskrav bara för att du studerat ämnet tidigare). Så utlandsstudier är ingen genväg till att komma in på en legitimationsutbildning i Sverige, så om dina betyg inte räcker till här hemma så får du räkna med att läsa hela utbildningen och ta din läkarlegitimation utomlands. Om du blir antagen till läkarprogrammet i Sverige efter att ha studerat några år till läkare utomlands så kan du dock ansöka om tillgodoräknande. Då kan du få slippa ta om de kurser som motsvarar det du har läst utomlands, men kursplanerna ser dock olika ut i olika länder så du kommer att kunna tillgodoräkna långt ifrån allt du har läst utomlands.

Vad som krävs för att bli antagen och hur mycket man kan tillgodoräkna är upp till universitetet man vill transferera till att avgöra. Så vill man t.ex. transferera till Karolinska institutet kan det vara bra att kontakta en studievägledare där för att få mer information om möjligheterna. Vi kan inte hjälpa dig med universitetsansökan till Sverige men fyll i en intresseanmälan om du vill transferera till något av de universitet vi nämner nedan.

Om du har tagit en läkarutbildning utanför Europa så finns det också kompletteringsutbildningar man kan läsa på de svenska universiteten för studenter som har en läkarlegitimation från ett icke EU-land.

 

Få hjälp med läkarutbildningar utomlands

Vi har direktkontakt med UMCH University Targu Mures Medical Campus Hamburg, Tyskland som är ett bra alternativ om du inte kommer in i Sverige då du ansöker genom antagningsprov och intervju. Vi har också en samarbetspartner som kan hjälpa dig att läsa medicin på Riga Stradins i Lettland dit du ansöker genom betyg och motivationsbrev. Slutligen har vi en partner som kan hjälpa dig med ansökan till alla universitet i Spanien inklusive medicinutbildningar på engelska eller spanska. Fyll i vår intresseanmälan för att få hjälp med skolval och ansökan. Observera dock att man inte brukar klara sig på CSN när man läser till läkare utomlands så du behöver en del egna pengar i längden.

Börja i god tid om du vill ansöka till läkare. I länder som England stänger ansökan till dessa program redan i oktober, drygt 10 månader innan kursstart. Att bli läkare är dock något som man om möjligt bör börja planera redan i mitten av tonåren så att man väljer rätt program på gymnasiet och pluggar hårt för att få så bra betyg som möjligt.

 

Försäkring för läkarstudier utomlands

Det är alltid viktigt att ha en bra försäkring när du studerar utomlands, det gäller inte minst när du studerar till läkare. Du hittar tips på försäkringar till rabatterade priser i vår försäkringsväljare.

 

Rekommenderade medicinskolor utomlands

Mer information

Fyll i vår intresseanmälan för att få hjälp med skolval och ansökan till läkarutbildningar utomlands.

Följ @utlandsstudier.se på Tiktok, Facebook, Instagram och Youtube för att se våra senaste artiklar och skolnyheter.

Medicin Polen Ungern      © Johan Asplund (artikeln uppdaterades senast 2024-03-26)

Ladda ned utlandsstudiehandboken

Ladda ned en gratis utlandsstudiehandbok! 40 sidor späckade med råd och tips som hjälper dig att planera dina utlandsstudier steg för steg. Klicka här.

Relaterade artiklar